Obraz kursu Uczymy matematyki i fizyki
Sieci współpracy i samokształcenia doradców metodycznych

Serdecznie zapraszam nauczycieli matematyki i fizyki do pracy w sieci współpracy i samokształcenia w roku szkolnym 2023/2024. Sieć współpracy i samokształcenia to nowoczesna bezpłatna forma doskonalenia i wymiany doświadczeń na platformie Moodle. Zapraszam do współpracy w sieci . Dzielmy się doświadczeniem zawodowym,  pomysłami, spostrzeżeniami i własnymi propozycjami metodycznymi.  Wspierajmy się wzajemnie w naszej trudnej misji.

 

Zapraszam Państwa do współpracy

Małgorzata Znyk-Kaszewska– koordynatorka sieci

m.znyk@creskierniewice.edu.pl

 


Obraz kursu Metody realizacji zadań ruchowych na zajęciach wychowania fizycznego oraz edukacji dla bezpieczeństwa
Sieci współpracy i samokształcenia doradców metodycznych

Serdecznie zapraszam nauczycieli uczących wychowania fizycznego oraz edukacji dla bezpieczeństwa do pracy w sieci współpracy i samokształcenia w roku szkolnym 2023/2024. Sieć współpracy i samokształcenia to nowoczesna bezpłatna forma doskonalenia i wymiany doświadczeń na platformie Moodle. Współpraca w sieci umożliwia uczestnikom dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i własnymi propozycjami metodycznymi.  Zachęcam do prezentacji wypracowanych przez siebie metod pracy oraz do wymiany spostrzeżeń - jest to ważny element w pracy każdego nauczyciela.


Zapraszam Państwa do współpracy

Łukasz Wojenka - koordynator sieci

lukasz.wojenka@creskierniewice.edu.pl


Obraz kursu Katechetyczne inspiracje
Sieci współpracy i samokształcenia doradców metodycznych

Serdecznie zapraszam nauczycieli religii do aktywnego udziału w sieci współpracy i samokształcenia "Katechetyczne inspiracje" roku szkolnym 2023/24. Jest to bezpłatna forma wsparcia i wymiany doświadczeń na platformie Moodle.

Zachęcam do dzielenia się pomysłami, rozwiązaniami metodycznymi i organizacyjnymi.

Renata Stępniak

nauczyciel doradca metodyczny religii

w Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Obraz kursu Realizacja Wojewódzkiego Projektu "Łódzkie Dwujęzyczne" w roku szkolnym 2023/2024 - III edycja
Sieci współpracy i samokształcenia doradców metodycznych

Zapraszam do aktywnego udziału w pracach sieci współpracy i samokształcenia "Realizacja projektu "Łódzkie Dwujęzyczne" w roku szkolnym 2023/2024" - III edycja.
Praca w sieci będzie działaniem całorocznym i bezpłatnym adresowanym do nauczycieli uczestniczących w realizacji zadań i przedsięwzięć wynikających z celów i założeń wojewódzkiego projektu.
Nadrzędnym celem działań  w sieci  będzie wzajemne wsparcie i dzielenie się doświadczeniami wynikającymi z udziału w realizacji wojewódzkiego projektu pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego na rzecz  dwujęzyczności dzieci w wieku przedszkolnym.
Anna Garstka - doradca metodyczny wychowania przedszkolnego

Obraz kursu Rozwijanie kreatywności uczniów klas młodszych
Sieci współpracy i samokształcenia doradców metodycznych

Serdecznie zapraszam nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do pracy w sieci współpracy i samokształcenia
"Rozwijanie kreatywności uczniów klas młodszych" w roku szkolnym 2023/2024. Sieć współpracy i samokształcenia to nowoczesna bezpłatna forma doskonalenia i wymiany doświadczeń na platformie Moodle.
Współpraca w sieci umożliwia uczestnikom dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i własnymi propozycjami metodycznymi. 


Zapraszam Państwa do współpracy
Maria Biernat - koordynator sieci
m.biernat@creskierniewice.edu.pl

Obraz kursu Uczymy się od siebie, aby innych uczyć historii.
Sieci współpracy i samokształcenia doradców metodycznych

Proponuję Państwu poniższe zagadnienia, które będziemy wspólnie zgłębiać we współpracy na platformie Moodle, jak też drogą e-mailową.

- Diagnoza potrzeb nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie.
- Doskonalenie kompetencji  nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego.
- Warsztat pracy nauczyciela historii.

- Przykłady dobrych praktyk nauczycielskich w ramach realizacji podstawy programowej z historii i innowacyjnych metod nauczania.

- Współpraca z nauczycielami w poszukiwaniu efektywnych sposobów realizacji treści z podstawy programowej,        w szczególności planowania i organizowania lekcji w sposób sprzyjający uczeniu się.
- Czym zaskoczyć ucznia na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie? Sposoby na atrakcyjne materiały dydaktyczne.
Zapraszam serdecznie.