Obraz kursu Między nami graczami - gry dydaktyczne na motywach lektur szkolnych
Dydaktyka

warsztaty metodyczne pt.  „Między nami graczami – gry dydaktyczne na motywach lektur szkolnych”

Nr formy: 122

Adresaci: nauczyciele bibliotekarze

Zakres tematyczny: 

 • Charakterystyka wybranych gier – terminy i pojęcia.
 • Sposoby zachęcania uczniów do czytania lektur szkolnych.
 • Projektowanie własnych gier.
 • Przykłady gier na motywach lektur szkolnych - przegląd dostępnej literatury.

Osoby prowadzące: Mariola Szymczak - nauczyciel bibliotekarz

Liczba godzin: 4

Koszt: nieodpłatnie

Termin i miejsce: 8-31 maja 2024 roku, on-line na platformie Moodle Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Zgłoszenie: https://creskierniewice.edu.pl/szkolenia/zapisy/

Obraz kursu Jak zarządzać skomputeryzowaną biblioteką szkolną
Dydaktyka

Kurs doskonalący: "Jak zarządzać skomputeryzowaną biblioteką szkolną"

Nr formy: 126

Adresaci: nauczyciele bibliotekarze

Zakres tematyczny: 

 • poznanie podstaw prawnych funkcjonowania biblioteki szkolnej i pracy nauczyciela bibliotekarza, 
 • zadania i funkcje biblioteki szkolnej,
 • analiza dokumentów normujących pracę biblioteki szkolnej,
 • zaprezentowanie programu bibliotecznego MOL NET+

Osoby prowadzące: Mariola Szymczak - nauczyciel bibliotekarz, Iwona Szwed - nauczyciel bibliotekarz

Liczba godzin: 4

Koszt: nieodpłatnie

Termin i miejsce: 20 maja 2024 r. - 20 czerwca 2024 r. on-line na platformie Moodle Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Zgłoszenie: https://creskierniewice.edu.pl/szkolenia/zapisy/


Obraz kursu 85 Warsztaty metodyczne blended „TIK w pracy nauczyciela”
Dydaktyka

Adresaci: nauczyciele zainteresowani tematem 

Zakres tematyczny:

 • Znaczenie TIK dla funkcjonowania ucznia.
 • Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK).
 • Korzyści wynikające ze stosowania TIK w edukacji.
 • Edukacyjne portale internetowe w pracy nauczyciela.
 • Wykorzystanie kodów QR w pracy z uczniem.
 • Praca z tablicą multimedialną na zajęciach.
 • Robot Photon w nauczaniu.

Kierownik formy: Magdalena Mikulczyk

Osoby prowadzące: Magdalena Mikulczyk, nauczyciel-konsultant ds. pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach 

Liczba godzin: 20

Koszt: 30 zł

Termin i miejsce rozpoczęcia:

22 kwietnia 2024 r., 16:30, Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ul. Stefana Batorego 64D, do 7 maja 2024 r. praca na platformie Moodle 

Zgłoszenie

zapisy online: https://www.creskierniewice.edu.pl/szkolenia/zapisy/Obraz kursu Kurs doskonalący "Innowacja pedagogiczna w bibliotece szkolnej i pedagogicznej"
Dydaktyka

Numer formy: 127
Adresaci: nauczyciele bibliotekarze
Zakres tematyczny:

 • Czym jest innowacja pedagogiczna?
 • Dlaczego warto realizować innowacje pedagogiczne w bibliotece?
 • Jak opisać i wprowadzić innowację?
 • Przykłady opisów innowacji.

Osoby prowadzące: Mariola Szymczak - nauczyciel bibliotekarz, Iwona Szwed - nauczyciel bibliotekarz
Liczba godzin: 4
Koszt: nieodpłatnie
Termin i miejsce: 2-30 kwietnia 2024; platforma Moodle
Zgłoszenie: zapisy online: https://creskierniewice.edu.pl/szkolenia/zapisy/

Obraz kursu Warsztaty metodyczne blended „Canva w pracy nauczyciela”
Dydaktyka

Zakres tematyczny:
 • Czym jest Canva i do czego służy?
 • Projektowanie broszur, banerów i prezentacji w programie graficznym Canva.
 • Przygotowanie dyplomów, listów gratulacyjnych, podziękowań w szkole.

Kierownik formy: Magdalena Mikulczyk
Liczba godzin: 20
Koszt: 30 zł
Termin i miejsce rozpoczęcia: 11 grudnia 2023 r., 16:30, Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ul. Stefana Batorego 64D, do 9 stycznia 2024 r. praca na platformie Moodle
Zgłoszenia: zapisy online: https://www.creskierniewice.edu.pl/szkolenia/zapisy/

Obraz kursu Warsztaty metodyczne e-learning na platformie Moodle „Terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – jak zaplanować i przeprowadzić pracę indywidualną z uczniem”
Dydaktyka

Zakres tematyczny:

 • Przepisy prawa oświatowego – interpretacja.
 • Rewalidacja indywidualna – podstawowe pojęcia, cele, zadania i zasady organizacji zajęć.
 • Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania dziecka, ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej – obszary, narzędzia.
 • Dostosowanie wymagań edukacyjnych w praktyce.
 • Ocena potrzeb ucznia – od czego zacząć pracę?
 • Ogólne zasady prowadzenia zajęć indywidualnych, budowanie kontaktu i właściwej relacji z uczniem.
 • Wymiana doświadczeń, pomysłów, scenariuszy i tematów zajęć rewalidacyjnych.
 • Przegląd dostępnych na rynku pomocy terapeutycznych i metody ich wykorzystania w codziennej pracy.

Liczba godzin: 20

Termin: 19 lutego – 19 marca 2024 r., zajęcia on-line na platformie Moodle Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach