Obraz kursu Seminarium blended „IPET, WOPFU czyli dokumentacja ucznia ze SPE”
Umiejętności wychowawcze, psychologiczne, specjalne potrzeby edukacyjne

Adresaci:
nauczyciele, specjaliści oraz wszyscy zainteresowani tematem 

Zakres tematyczny:
− Znajomość zasad dotyczących organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
− Umiejętność dokumentowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, monitorowania i ewaluacji.

Kierownik formy:
Magdalena Mikulczyk 

Osoby prowadzące:

Magdalena Mikulczyk, nauczyciel-konsultant ds. pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach 

Liczba godzin: 10 

Koszt: 30 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia:
20 maja 2024 r. – 16:30, Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ul. Stefana Batorego 64D, praca na platformie Moodle do 4 czerwca 2024 r. 

Zgłoszenie:
zapisy online: https://www.creskierniewice.edu.pl/szkolenia/zapisy/

Obraz kursu „Uczeń z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – wskazówki do pracy”
Umiejętności wychowawcze, psychologiczne, specjalne potrzeby edukacyjne
Nr formy 91
Seminarium „Uczeń z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – wskazówki do pracy”

Adresaci:
nauczyciele, specjaliści oraz wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia

Zakres tematyczny:
  • Znajomość zasad dotyczących organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  • Znajomość przyczyn i objawów dziecka ze spektrum autyzmu.
  • Umiejętność dostosowania wymagań edukacyjnych.
  • Umiejętność pracy z uczniem z autyzmem i zespołem Aspergera.
Kierownik formy: Magdalena Mikulczyk

Osoby prowadzące: Magdalena Mikulczyk, nauczyciel-konsultant ds. pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Liczba godzin: 20
Koszt: 30 zł

Termin i miejsce rozpoczęcia: 16 października – 16 listopada 2023 r., zajęcia online na platformie Moodle Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Zgłoszenie zapisy online: https://www.creskierniewice.edu.pl/szkolenia/zapisy/