Obraz kursu Powieść historyczna dla dzieci; jej funkcje i wpływ na naukę historii
Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy

Planowana tematyka spotkań w sieci współpracy i samokształcenia: 

 • Inauguracja pracy sieci. Zapoznanie nauczycieli z zasadami i celami sieci                           
 • Podanie i omówienie funkcji literatury dla dzieci
 • Przykładowe porównanie wytycznych podstawy programowej kl. IV-VI z tematami literatury podejmowanymi w książkach historycznych dla dzieci
 • Rola i wpływ powieści historycznych w nauce historii.
 • Zaprezentowanie literatury podmiotu- książki historyczne dla dzieci wydane w ostatnim czasie
 • Przedstawienie form przekazywania wiedzy historycznej w najnowszej literaturze tego typu dla dzieci i młodzieży


Obraz kursu Patroni roku 2024 - poznajemy sylwetki i gromadzimy zbiory do biblioteki szkolnej i pedagogicznej
Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy

1) Poznanie sylwetek Patronów Roku 2024; 2) Rozpoznanie rynku wydawniczego  w Polsce dot. wydanych dzieł i zapowiedzi zawierających życiorysy, twórczość, działalność, dokonania, itp. Patronów Roku 2024; 3) wybór i ustalenie najwartościowszych zbiorów do biblioteki szkolnej i pedagogicznej; 4) materiały dydaktyczne do wykorzystania na zajęciach bibliotecznych.

Obraz kursu Nowoczesna biblioteka - nauczyciel z pasją
Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy

Cele pracy w sieci współpracy i samokształcenia:

Wzajemne inspirowanie i wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami, analiza dobrych praktyk stosowanych przez uczestników, współpraca przy organizacji akcji czytelniczych, wzbogacenie warsztatu nauczyciela o nowoczesne technologie, doskonalenie umiejętności plastycznych uczestników i rozwijania talentów, edukacja przez szachy. Tworzenie nowych rozwiązań  na potrzeby nauczycieli/uczestników sieci. Zapraszam do udziału w sieci.


Obraz kursu Kartoteka zagadnieniowa w programie SQL
Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy

Dzień dobry,
Szanowni Państwo

zapraszam do pracy w sieci „Kartoteka zagadnieniowa SQL”. Proponuję rozpoczęcie współpracy od rozpoznania Państwa potrzeb i oczekiwań. Proszę o zgłaszanie na forum swoich propozycji.

Czego Państwo oczekujecie?

Czym możemy się podzielić z innymi?

Jakie problemy możemy wspólnie omówić?
Obraz kursu Kreatywna biblioteka- uczy, bawi, rozwija
Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy

Celem sieci w roku  2022/2023 będzie prezentacja różnorodnych form pracy promujących bibliotekę szkolną i czytelnictwo. Śledzenie nowych trendów w edukacji i zawodzie bibliotekarza. Wzajemne inspirowanie i wymiana doświadczeń. Adresatami sieci są  nauczyciele oraz nauczyciele bibliotekarze szukający inspiracji do swojej pracy dydaktycznej.

Serdecznie zapraszam.


Obraz kursu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025
Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy

Cele sieci współpracy i samokształcenia:

  • pomoc w przygotowaniu wniosku aplikującego o udzielenie wsparcia finansowego na zakup nowości wydawniczych i wyposażenia do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych
  • pomoc w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do realizacji NPRCz (pisma konsultacyjne, opinie, sprawozdanie itp.)
  • rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży,
  • promowanie niekonwencjonalnych metod i form pracy z książką,
  • wymiana doświadczeń w sprawie zakupów zbiorów, wyposażenia i materiałów promocyjnych,
  • wymiana doświadczeń oraz analiza dobrych praktyk stosowanych przez uczestników w realizacji NPRCz.

Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele przedszkoli

Mariola Szymczak - nauczyciel  bibliotekarz, koordynator sieci

CRE WŁ Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach

Obraz kursu Twórcze wykorzystanie TIK w nauczaniu.
Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy

"Twórcze wykorzystanie TIK w nauczaniu": 

1. Rozwój umiejętności: Uczestnictwo w sieci umożliwia nauczycielom poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności z zakresu wykorzystywania nowoczesnych technologii w nauczaniu. 

2. Wymiana doświadczeń: Możliwość dzielenia się doświadczeniami z innymi nauczycielami i uczeniem się od siebie nawzajem. 

3. Nowoczesne narzędzia: Dostęp do najnowszych narzędzi i technologii edukacyjnych, które mogą ułatwić proces nauczania i uczenia się. 

4. Wsparcie i inspiracja: Możliwość uzyskania wsparcia od kolegów i koleżanek z branży oraz inspiracji do tworzenia innowacyjnych metod nauczania. 

5. Profesjonalny rozwój: Szansa na rozwijanie się zawodowo i podnoszenie jakości nauczania. 

6. Efektywność nauczania: Poprawa efektywności procesu nauczania dzięki lepszemu wykorzystaniu technologii.


Obraz kursu Wychowanie przez czytanie
Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy

Celem sieci jest wymiana informacji dotyczących procesów wychowania dzieci i młodzieży w oparciu o najnowszą literaturę. Państwa doświadczenie pozwoli na zdobycie nowych informacji, poszerzenie wiedzy, która zostanie wykorzystana w pracy zawodowej. Będę zamieszczać pomocne Państwu informacje, zachęcam również do dzielenia się Państwa uwagami, informacjami, propozycjami lektur, które przydadzą się w naszej pracy dydaktycznej. Pojawią się propozycje książek wspierających wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych. Celem sieci jest też wymiana doświadczeń w zakresie zakupów książek dotyczących wychowani do wartości, kształtowania postaw i respektowania norm społecznych.