Dostępne kursy

Obraz kursu Między nami graczami - gry dydaktyczne na motywach lektur szkolnych
Dydaktyka

warsztaty metodyczne pt.  „Między nami graczami – gry dydaktyczne na motywach lektur szkolnych”

Nr formy: 122

Adresaci: nauczyciele bibliotekarze

Zakres tematyczny: 

 • Charakterystyka wybranych gier – terminy i pojęcia.
 • Sposoby zachęcania uczniów do czytania lektur szkolnych.
 • Projektowanie własnych gier.
 • Przykłady gier na motywach lektur szkolnych - przegląd dostępnej literatury.

Osoby prowadzące: Mariola Szymczak - nauczyciel bibliotekarz

Liczba godzin: 4

Koszt: nieodpłatnie

Termin i miejsce: 8-31 maja 2024 roku, on-line na platformie Moodle Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Zgłoszenie: https://creskierniewice.edu.pl/szkolenia/zapisy/

Obraz kursu Jak zarządzać skomputeryzowaną biblioteką szkolną
Dydaktyka

Kurs doskonalący: "Jak zarządzać skomputeryzowaną biblioteką szkolną"

Nr formy: 126

Adresaci: nauczyciele bibliotekarze

Zakres tematyczny: 

 • poznanie podstaw prawnych funkcjonowania biblioteki szkolnej i pracy nauczyciela bibliotekarza, 
 • zadania i funkcje biblioteki szkolnej,
 • analiza dokumentów normujących pracę biblioteki szkolnej,
 • zaprezentowanie programu bibliotecznego MOL NET+

Osoby prowadzące: Mariola Szymczak - nauczyciel bibliotekarz, Iwona Szwed - nauczyciel bibliotekarz

Liczba godzin: 4

Koszt: nieodpłatnie

Termin i miejsce: 20 maja 2024 r. - 20 czerwca 2024 r. on-line na platformie Moodle Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Zgłoszenie: https://creskierniewice.edu.pl/szkolenia/zapisy/


Obraz kursu 85 Warsztaty metodyczne blended „TIK w pracy nauczyciela”
Dydaktyka

Adresaci: nauczyciele zainteresowani tematem 

Zakres tematyczny:

 • Znaczenie TIK dla funkcjonowania ucznia.
 • Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK).
 • Korzyści wynikające ze stosowania TIK w edukacji.
 • Edukacyjne portale internetowe w pracy nauczyciela.
 • Wykorzystanie kodów QR w pracy z uczniem.
 • Praca z tablicą multimedialną na zajęciach.
 • Robot Photon w nauczaniu.

Kierownik formy: Magdalena Mikulczyk

Osoby prowadzące: Magdalena Mikulczyk, nauczyciel-konsultant ds. pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach 

Liczba godzin: 20

Koszt: 30 zł

Termin i miejsce rozpoczęcia:

22 kwietnia 2024 r., 16:30, Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ul. Stefana Batorego 64D, do 7 maja 2024 r. praca na platformie Moodle 

Zgłoszenie

zapisy online: https://www.creskierniewice.edu.pl/szkolenia/zapisy/Obraz kursu Kurs doskonalący "Innowacja pedagogiczna w bibliotece szkolnej i pedagogicznej"
Dydaktyka

Numer formy: 127
Adresaci: nauczyciele bibliotekarze
Zakres tematyczny:

 • Czym jest innowacja pedagogiczna?
 • Dlaczego warto realizować innowacje pedagogiczne w bibliotece?
 • Jak opisać i wprowadzić innowację?
 • Przykłady opisów innowacji.

Osoby prowadzące: Mariola Szymczak - nauczyciel bibliotekarz, Iwona Szwed - nauczyciel bibliotekarz
Liczba godzin: 4
Koszt: nieodpłatnie
Termin i miejsce: 2-30 kwietnia 2024; platforma Moodle
Zgłoszenie: zapisy online: https://creskierniewice.edu.pl/szkolenia/zapisy/

Obraz kursu Warsztaty metodyczne blended „Canva w pracy nauczyciela”
Dydaktyka

Zakres tematyczny:
 • Czym jest Canva i do czego służy?
 • Projektowanie broszur, banerów i prezentacji w programie graficznym Canva.
 • Przygotowanie dyplomów, listów gratulacyjnych, podziękowań w szkole.

Kierownik formy: Magdalena Mikulczyk
Liczba godzin: 20
Koszt: 30 zł
Termin i miejsce rozpoczęcia: 11 grudnia 2023 r., 16:30, Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ul. Stefana Batorego 64D, do 9 stycznia 2024 r. praca na platformie Moodle
Zgłoszenia: zapisy online: https://www.creskierniewice.edu.pl/szkolenia/zapisy/

Obraz kursu Warsztaty metodyczne e-learning na platformie Moodle „Terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – jak zaplanować i przeprowadzić pracę indywidualną z uczniem”
Dydaktyka

Zakres tematyczny:

 • Przepisy prawa oświatowego – interpretacja.
 • Rewalidacja indywidualna – podstawowe pojęcia, cele, zadania i zasady organizacji zajęć.
 • Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania dziecka, ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej – obszary, narzędzia.
 • Dostosowanie wymagań edukacyjnych w praktyce.
 • Ocena potrzeb ucznia – od czego zacząć pracę?
 • Ogólne zasady prowadzenia zajęć indywidualnych, budowanie kontaktu i właściwej relacji z uczniem.
 • Wymiana doświadczeń, pomysłów, scenariuszy i tematów zajęć rewalidacyjnych.
 • Przegląd dostępnych na rynku pomocy terapeutycznych i metody ich wykorzystania w codziennej pracy.

Liczba godzin: 20

Termin: 19 lutego – 19 marca 2024 r., zajęcia on-line na platformie Moodle Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w SkierniewicachObraz kursu Uczymy matematyki i fizyki
Sieci współpracy i samokształcenia doradców metodycznych

Serdecznie zapraszam nauczycieli matematyki i fizyki do pracy w sieci współpracy i samokształcenia w roku szkolnym 2023/2024. Sieć współpracy i samokształcenia to nowoczesna bezpłatna forma doskonalenia i wymiany doświadczeń na platformie Moodle. Zapraszam do współpracy w sieci . Dzielmy się doświadczeniem zawodowym,  pomysłami, spostrzeżeniami i własnymi propozycjami metodycznymi.  Wspierajmy się wzajemnie w naszej trudnej misji.

 

Zapraszam Państwa do współpracy

Małgorzata Znyk-Kaszewska– koordynatorka sieci

m.znyk@creskierniewice.edu.pl

 


Obraz kursu Metody realizacji zadań ruchowych na zajęciach wychowania fizycznego oraz edukacji dla bezpieczeństwa
Sieci współpracy i samokształcenia doradców metodycznych

Serdecznie zapraszam nauczycieli uczących wychowania fizycznego oraz edukacji dla bezpieczeństwa do pracy w sieci współpracy i samokształcenia w roku szkolnym 2023/2024. Sieć współpracy i samokształcenia to nowoczesna bezpłatna forma doskonalenia i wymiany doświadczeń na platformie Moodle. Współpraca w sieci umożliwia uczestnikom dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i własnymi propozycjami metodycznymi.  Zachęcam do prezentacji wypracowanych przez siebie metod pracy oraz do wymiany spostrzeżeń - jest to ważny element w pracy każdego nauczyciela.


Zapraszam Państwa do współpracy

Łukasz Wojenka - koordynator sieci

lukasz.wojenka@creskierniewice.edu.pl


Obraz kursu Katechetyczne inspiracje
Sieci współpracy i samokształcenia doradców metodycznych

Serdecznie zapraszam nauczycieli religii do aktywnego udziału w sieci współpracy i samokształcenia "Katechetyczne inspiracje" roku szkolnym 2023/24. Jest to bezpłatna forma wsparcia i wymiany doświadczeń na platformie Moodle.

Zachęcam do dzielenia się pomysłami, rozwiązaniami metodycznymi i organizacyjnymi.

Renata Stępniak

nauczyciel doradca metodyczny religii

w Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Obraz kursu Realizacja Wojewódzkiego Projektu "Łódzkie Dwujęzyczne" w roku szkolnym 2023/2024 - III edycja
Sieci współpracy i samokształcenia doradców metodycznych

Zapraszam do aktywnego udziału w pracach sieci współpracy i samokształcenia "Realizacja projektu "Łódzkie Dwujęzyczne" w roku szkolnym 2023/2024" - III edycja.
Praca w sieci będzie działaniem całorocznym i bezpłatnym adresowanym do nauczycieli uczestniczących w realizacji zadań i przedsięwzięć wynikających z celów i założeń wojewódzkiego projektu.
Nadrzędnym celem działań  w sieci  będzie wzajemne wsparcie i dzielenie się doświadczeniami wynikającymi z udziału w realizacji wojewódzkiego projektu pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego na rzecz  dwujęzyczności dzieci w wieku przedszkolnym.
Anna Garstka - doradca metodyczny wychowania przedszkolnego

Obraz kursu Rozwijanie kreatywności uczniów klas młodszych
Sieci współpracy i samokształcenia doradców metodycznych

Serdecznie zapraszam nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do pracy w sieci współpracy i samokształcenia
"Rozwijanie kreatywności uczniów klas młodszych" w roku szkolnym 2023/2024. Sieć współpracy i samokształcenia to nowoczesna bezpłatna forma doskonalenia i wymiany doświadczeń na platformie Moodle.
Współpraca w sieci umożliwia uczestnikom dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i własnymi propozycjami metodycznymi. 


Zapraszam Państwa do współpracy
Maria Biernat - koordynator sieci
m.biernat@creskierniewice.edu.pl

Obraz kursu Uczymy się od siebie, aby innych uczyć historii.
Sieci współpracy i samokształcenia doradców metodycznych

Proponuję Państwu poniższe zagadnienia, które będziemy wspólnie zgłębiać we współpracy na platformie Moodle, jak też drogą e-mailową.

- Diagnoza potrzeb nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie.
- Doskonalenie kompetencji  nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego.
- Warsztat pracy nauczyciela historii.

- Przykłady dobrych praktyk nauczycielskich w ramach realizacji podstawy programowej z historii i innowacyjnych metod nauczania.

- Współpraca z nauczycielami w poszukiwaniu efektywnych sposobów realizacji treści z podstawy programowej,        w szczególności planowania i organizowania lekcji w sposób sprzyjający uczeniu się.
- Czym zaskoczyć ucznia na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie? Sposoby na atrakcyjne materiały dydaktyczne.
Zapraszam serdecznie.

Obraz kursu Powieść historyczna dla dzieci; jej funkcje i wpływ na naukę historii
Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy

Planowana tematyka spotkań w sieci współpracy i samokształcenia: 

 • Inauguracja pracy sieci. Zapoznanie nauczycieli z zasadami i celami sieci                           
 • Podanie i omówienie funkcji literatury dla dzieci
 • Przykładowe porównanie wytycznych podstawy programowej kl. IV-VI z tematami literatury podejmowanymi w książkach historycznych dla dzieci
 • Rola i wpływ powieści historycznych w nauce historii.
 • Zaprezentowanie literatury podmiotu- książki historyczne dla dzieci wydane w ostatnim czasie
 • Przedstawienie form przekazywania wiedzy historycznej w najnowszej literaturze tego typu dla dzieci i młodzieży


Obraz kursu Patroni roku 2024 - poznajemy sylwetki i gromadzimy zbiory do biblioteki szkolnej i pedagogicznej
Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy

1) Poznanie sylwetek Patronów Roku 2024; 2) Rozpoznanie rynku wydawniczego  w Polsce dot. wydanych dzieł i zapowiedzi zawierających życiorysy, twórczość, działalność, dokonania, itp. Patronów Roku 2024; 3) wybór i ustalenie najwartościowszych zbiorów do biblioteki szkolnej i pedagogicznej; 4) materiały dydaktyczne do wykorzystania na zajęciach bibliotecznych.

Obraz kursu Nowoczesna biblioteka - nauczyciel z pasją
Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy

Cele pracy w sieci współpracy i samokształcenia:

Wzajemne inspirowanie i wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami, analiza dobrych praktyk stosowanych przez uczestników, współpraca przy organizacji akcji czytelniczych, wzbogacenie warsztatu nauczyciela o nowoczesne technologie, doskonalenie umiejętności plastycznych uczestników i rozwijania talentów, edukacja przez szachy. Tworzenie nowych rozwiązań  na potrzeby nauczycieli/uczestników sieci. Zapraszam do udziału w sieci.


Obraz kursu Kartoteka zagadnieniowa w programie SQL
Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy

Dzień dobry,
Szanowni Państwo

zapraszam do pracy w sieci „Kartoteka zagadnieniowa SQL”. Proponuję rozpoczęcie współpracy od rozpoznania Państwa potrzeb i oczekiwań. Proszę o zgłaszanie na forum swoich propozycji.

Czego Państwo oczekujecie?

Czym możemy się podzielić z innymi?

Jakie problemy możemy wspólnie omówić?
Obraz kursu Kreatywna biblioteka- uczy, bawi, rozwija
Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy

Celem sieci w roku  2022/2023 będzie prezentacja różnorodnych form pracy promujących bibliotekę szkolną i czytelnictwo. Śledzenie nowych trendów w edukacji i zawodzie bibliotekarza. Wzajemne inspirowanie i wymiana doświadczeń. Adresatami sieci są  nauczyciele oraz nauczyciele bibliotekarze szukający inspiracji do swojej pracy dydaktycznej.

Serdecznie zapraszam.